top of page

Women's Day and My Mother / Ngày Phụ nữ và mẹ của mình

Updated: Jul 11, 2023Kể từ một ngày lạnh tháng 12 năm ngoái tới bây giờ mình mới ngồi lại và viết blog ở đây.

Mình viết bài blog này trong những ngày cuối tháng Hai và đối với riêng mình thì tầm này mỗi năm, mình sẽ suy nghĩ về một ngày đặc biệt của tháng Ba - ngày Quốc tế Phụ nữ. Ở Việt Nam thì người phụ nữ có tận 2 ngày dành tặng riêng cho họ, ngày 20/10 và ngày 08/03, 2 ngày để tôn vinh họ bởi cho dù xã hội có hiện đại thì sự bất bình đẳng giới vẫn còn và người phụ nữ vẫn luôn mạnh mẽ, kiên cường trong cuộc sống.

I haven't written anything on the blog since December last year. Now, I write this blog in the last days of February and for myself around this time every year, I will think about a special day in March - International Women's Day. In Vietnam, women have two days dedicated to them, October 20 and March 8, two days to honor them because even in modern society, gender inequality still exists. Women always have to be strong and resilient in life.


Trong số những người phụ nữ được nhắc đến vào ngày 08/03 đương nhiên không thể nào thiếu mẹ. Đây là lần đầu mình viết về mẹ, và lần này mình sẽ viết đôi chút về mẹ của mình và những điều mẹ thường nói với mình để các bạn sẽ thấy đâu đó hình bóng mẹ của mỗi người.

Among the women mentioned on March 8, of course, we all think of our mom. This is my first time writing about my mother, and this time I will write a little bit about my mother and what she always says to me so that you can also see your mother through mine.

Mẹ mình không giống hình ảnh người mẹ hiền dịu, nhẹ nhàng như các bài văn mẫu. Mẹ thường mắng mình, mẹ thường thắc mắc “đẻ mày ra làm gì?”, “biết thế ngày xưa đẻ ra quả trứng còn hơn” nhưng tình yêu, tình thương của mẹ dành cho mình thì chắc chắn không ngôn từ hay bài văn nào tả được.

My mom is not like the image of a gentle mother in the sample essays. Mom often scolds me, she often asks "why did I give birth to you?", "It was better to give birth to an egg" (because I'm lazy and a bit useless). But her love and "tình thương" for me certainly cannot be described in any words.

Về mẹ của mình thì đầu tiên mẹ không thích nghe mình khóc hay giải thích và càng không thích mình im lặng mỗi khi mẹ mắng mình. Nếu mình khóc, mẹ sẽ nói “Nín” và mắng mình tiếp hoặc là “Oan lắm hay sao mà khóc?”. Nếu mình giải thích, mẹ nói “Mày chỉ ăn rồi cãi, nói một cãi mười.”. Nếu mình im lặng, mẹ bảo “Nói mà mặt cứ trơ ra”. Tất nhiên, nếu mình cười thì có thể sẽ ăn mắng gấp đôi ngay lập tức. Tiếp theo, mẹ của mình (và cả bố nữa) luôn kiên định về một nội dung khi mỗi khi mình mắc lỗi, mẹ có thể nói nguyên một chủ đề, một nội dung ở thì hiện tại và quá khứ từ ngày tháng này qua ngày tháng khác để chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ mắc lại lỗi sai đó nữa.

About my mother, at first, she didn't like to hear me cry or explain and even more didn't like me to be quiet when she said something harshly to me. If I cry, my mother will say "Stop crying" or ask me "Why are you crying?!". If I explain, she says "No more arguing with me". If I keep quiet, my mother says, "Don't you have anything to say to me?". Of course, if I laugh, I might get scolded twice. Next, my mom (and my dad too) is always consistent about the content when every time I make a mistake, she can say a whole topic, a content in the present and past tense from day to day to make sure I never make the same mistake again.

Mình là người sẽ làm rất tốt nếu ở một mình, nếu có người đứng nhìn thì mình cảm thấy căng thẳng và tự nhiên mọi thứ sẽ sai nhưng mẹ luôn quan sát khi mình làm gì đó: quét nhà, lau nhà chẳng hạn. Mỗi khi nhìn mình quét nhà, mẹ sẽ bảo “Quét mạnh tay lên, sợ đau cái chổi à?”, và mẹ chắc chắn chỉ ra được 7749 chỗ mình bỏ xót khi dọn nhà, và dù mình có hì hục lau dọn thì cũng khó để mẹ hài lòng.

I'm the kind of person who would do very well if I was alone, if someone was watching, I would feel stressed and naturally everything would go wrong but my mother always watched me when I was doing something: sweeping, mopping, for example. Every time she saw me sweeping the house, she would say, "Sweep hard, are you afraid of hurting the broom?", and she definitely pointed out 7,749 places that I missed when cleaning the house, and even if I worked hard to clean it, it's still hard to please my mom.

Mẹ thường bảo mình lấy đồ hộ mẹ nhưng mẹ chỉ nói mình là lấy cái ấy mà không tả cụ thể là món đồ gì hay có những lúc mình tìm đỏ mắt một món đồ nhưng khi hỏi mẹ là mẹ tìm thấy ngay lập tức. Tất nhiên, mẹ phàn nàn và mẹ cũng thắc mắc rằng mẹ và mình có thực sự sống chung một nhà không?

Mom often told me to get things for her, but she just called those things "IT" without describing what it was there were times when I looked for an item, but when I asked her, she found it immediately. Of course, she complained and she also wondered if she and I really lived in the same house.

Mẹ luôn mắng mình mỗi khi mình đi chơi về muộn nhưng mẹ cũng là người luôn ngồi đợi mình về rồi hỏi mình có muốn ăn gì không, đã dắt được xe vào nhà chưa, mẹ luôn cảm thấy lo lắng nếu mình phải đi quãng đường xa hay mình về lúc tối muộn. Mình và mẹ hầu như trái ngược nhau nhưng nếu có một ngày mình tự nhận bản thân lười biếng và chẳng làm gì nên hồn thì đây điều duy nhất mẹ có chung quan điểm với mình.

My mother is often angry when I come home late, but she is also the one who always waits for me to come back home and asks if I want to eat something, have I been able to put the scooter into the house, she always feels worried if I have to go somewhere far away and come back late at night. My mother and I are opposites, but if one day I admit that I am lazy and do nothing, this is the only thing my mother has in common with me.

Có thể mẹ mình khó hiểu, mẹ mắng mình mỗi ngày, và tất nhiên không phải lúc nào mình cũng nghe lời mẹ bởi ngày nào cũng nghe mắng thì thật chẳng mấy dễ chịu nhưng mình luôn biết rằng đơn giản mẹ luôn nghĩ cho mình, mẹ mong mình tốt lên mỗi ngày. Mẹ mình cũng có khi nhẹ nhàng, có khi giận dữ âu cũng là vì những lo toan, áp lực từ cuộc sống. Mình luôn tự hỏi rằng những người phụ nữ trong đó có cả mẹ mình rằng sao họ có thể mạnh mẽ và toàn năng như vậy. Mẹ mình dù bận rộn đi làm cả ngày nhưng vẫn luôn lo toan đầy đủ cho gia đình. Mẹ có thể cân bằng được cả hai công việc: công việc của riêng mẹ và công việc của một người phụ nữ gia đình. Có lẽ trước khi có gia đình, mẹ có nhiều sự ưu tiên khác, mẹ cũng có những sở thích riêng nhưng sau đó sự ưu tiên được mẹ dành riêng cho gia đình và các con.

Maybe my mother is difficult to understand, she scolds me every day, and of course, I sometimes don't listen to her because hearing scolding every day is not pleasant but I always know that she simply thinks for me, she hopes that I can be a better person every day. My mother is also sometimes gentle, and sometimes angry all because of worries and pressures from life. I always wonder how women including my mother can be so strong and all-powerful. Although my mother is busy working all day, she always takes good care of the family. Mom can balance both jobs: her work and the work of a family woman. Perhaps before having a family, she had many other priorities, she also had her hobbies, but then all her priority was reserved for her family and children.

Thường thì buổi sáng khi mình thức dậy đã thấy mẹ trong bếp chuẩn bị đồ ăn để mình mang đi học và buổi tối khi mình trở về sau một ngày dài cũng đã là hình bóng của mẹ trong bếp, nấu cơm tối cho cả nhà, và nếu mình về muộn hơn cũng vẫn là mẹ ngồi đợi mình. Nếu mình nói rằng con thích món này món kia thì ngay hôm sau mẹ đã làm món đó. Nếu mẹ mua món gì ngon và mình bảo “Con thích lắm” thì sau đó mẹ mua 10 phần cho mình. Nếu mình cần một thứ gì đó, mình nói với mẹ, tất nhiên mẹ luôn chắc chắn rằng mẹ sẽ mua thứ đó cho mình. Có những lúc mẹ đi vắng mấy ngày, mình và đứa em phải tự nấu ăn, và có làm thế nào cũng không giống như mẹ làm. Mình kể khổ với mẹ, mẹ bảo rằng: “Đợi mẹ về, mẹ nấu cho là ra cái vị đó chứ sao”. Mẹ đi vắng, dù bận nhưng mẹ không quên gọi về để chắc chắn rằng cả nhà vẫn ổn. Mẹ thích rủ mình đi siêu thị cùng mẹ, mình cũng thích vì mẹ sẽ mua đồ ăn vặt cho mình. Quãng đường từ nhà tới siêu thị ngắn thôi nhưng vẫn là mẹ đèo mình vì mẹ bảo mẹ không tin tưởng tay lái của mình, rằng mình có lớn thế nào thì trong mắt mẹ, mình mãi mãi chỉ là một đứa bé và chừng nào mẹ còn khỏe mẹ muốn là người đèo mình.

Usually in the morning when I wake up, I see my mother in the kitchen preparing food for me to bring to school, and in the evening when I come back after a long day, it is still her in the kitchen, cooking dinner for my family. And if I come back late, my mother is still waiting for me. If I tell her that I like this food, she will make it the next day. If my mom buys something delicious and I say “I love it”, then she buys 10 for me. If I need something, I tell my mother, and of course, she always makes sure she buys it for me. There were times when my mother was away for a few days, my younger sister and I had to cook by ourselves, and no matter what, it was not like my mother did. I told my mother about it, she said: "Wait for me to come home, and I'll cook for you." Whenever my mom is not home, even though she is busy, she always remembers to call me to make sure everyone is okay. Mom likes to ask me to go to the supermarket with her, I also like it because she will buy me snacks. The distance from my house to the supermarket is short, but my mother still drives me because she told me that she doesn't trust my driving skill and that no matter how old I am, in her eyes, I will forever be just a baby and as long as she is healthy, she wants to drive me.


Để kể về mẹ của mình thì rất nhiều, đây chỉ là những điều rất nhỏ về mẹ. Mẹ mình có thể không phải người phụ nữ giỏi nhất nhưng đối với mình, mẹ là người toàn năng nhất. Mẹ và mình là 2 người đối lập nhau, luôn có những ý kiến trái ngược nhau nhưng luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Khi mình còn nhỏ đến bây giờ, mẹ là người đầu tiên mình hỏi mỗi khi mình về nhà, là người dạy mình học mỗi tối những ngày thơ bé và cũng là người dạy mình những bài học đầu tiên trên con đường trưởng thành của mình, là người mình tìm về sau những ngày dài mỏi mệt, sau những khó khăn trong cuộc sống. Mẹ luôn là người bạn chân thật và bao dung nhất, khi mà những thử thách bất ngờ ập đến, khi mình mắc những sai lầm trong cuộc sống; khi những rắc rối dày đặc xung quanh, và mình cảm thấy thất vọng thì mẹ vẫn sẽ luôn ở bên mình, luôn cố gắng để mình tích cực hơn bằng những lời khuyên và bằng tình yêu thương của mẹ.

These are small things about my mother. My mother may not be the best woman, but she is the most powerful in my eyes. My mother and I are two opposites yet both are significant parts of one other's lives. From the time I was a child till today, my mother was the first person I asked when I arrived home, the one who taught me to study every night when I was little, and also the one who taught me the first lessons on the journey of growing up; she is the person I find after long, exhausting days, and when life presents challenges. When I make mistakes in life and unforeseen challenges come, my mother is always the most trustworthy and forgiving friend. When problems surround me and I feel dejected, my mother will always be there for me, my mother will always be there for me, constantly trying to make me more optimistic with her advice and love.

Nghe mẹ mắng nhiều, mình và các bạn không cảm thấy vui, nhưng nghe mẹ nói cũng có sự hay của riêng nó và nếu thiếu đi tiếng mắng đó thì chúng ta sẽ cảm thấy trống vắng. Có thể phần nhiều chưa cảm nhận được cho đến một ngày chúng ta đột ngột phải xa mẹ để đi học, đi làm, lập gia đình hay đơn giản là khi mẹ vắng nhà một vài ngày thôi.

Listening to our mother complain may not make us happy, but it does have a certain beauty, and without it, we would feel empty. Maybe the majority of us don't experience it until we suddenly have to move away from our mother to attend college, work, get married, or just while she is gone for a few days.

Mẹ, và tất cả những người phụ nữ xứng đáng nhận được nhiều lời chúc và sự quan tâm. Nếu chỉ thể hiện lòng biết ơn, tình cảm dành cho họ trong những ngày đặc biệt này thì cũng chưa đủ vì chúng ta có tận hơn 360 ngày còn lại để làm những điều ý nghĩa đó. Trong cuộc sống, người phụ nữ luôn cố gắng và nỗ lực rất nhiều, họ vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình, họ mang những thiên chức, gánh nặng riêng, đôi khi họ phải hy sinh những ước mơ, sở thích của bản thân để chăm lo mọi người xung quanh và dĩ nhiên, điều kỳ diệu là họ luôn làm tốt, luôn cân bằng được tất cả điều đó. Hãy luôn quan tâm tới những người phụ nữ xung quanh mình, hãy thấu hiểu họ và chia sẻ những trách nhiệm của cuộc sống cùng với họ.

Mom and all women deserve lots of wishes and love. Expressing gratitude for them on these special days is not enough because we have more than 360 days left to do meaningful things for them. In life, women always try and make a lot of effort, they both work and take care of their families, they carry their duties, and sometimes they have to sacrifice their dreams to take care of the people around them and course, the miracle is that they always do well, always balancing all of that. Always take care of the women around you, understand them, and share the responsibilities of life with them.

Hôm nay, ngay lúc này, trời không lạnh, mình vẫn ngồi làm việc bình thường nhưng tự nhiên mình cảm thấy nhớ mẹ. Có thể tối nay mình sẽ trở về nhà muộn hơn nhưng có một điều mình luôn chắc chắn rằng mẹ cùng với tiếng mắng của mẹ và cả sự quan tâm của mẹ luôn đợi mình ở nhà.

Today, it's not cold, I still work normally, but suddenly I miss my mother. Maybe I'll come home later tonight but one thing I'm sure of is that she, along with her love, is always waiting for me at home.

Mình tạm dừng bài blog ở đây, mình mong là các bạn có thể thấy được hình bóng của mẹ qua những điều mình kể về mẹ mình. Những người phụ nữ thì luôn xứng đáng nhận được nhiều sự yêu thương và quan tâm. Mình sẽ quay lại với nhiều bài blog hơn nữa.

I end my blog here, I hope you can see your mother through the things I write about my mother. Women always deserve a lot of love and care.

I will be back with more blog posts.


03/2023


37 views0 comments

Comments


bottom of page